Nado logo

Nado logo

NADO

p.a. Ambachtsweg 27
2641 KS PIJNACKER
Telefoon: 015-251 2022
KvK: 40398357

Op donderdag 24 augustus 2023 vond de eerste bijeenkomst plaats van de werkgroep Veiligheid bij Inshore Duiken. Het initiatief voor oprichting van deze werkgroep ging uit van de NADO. De NADO faciliteert de werkgroep ook, maar de werkgroep werkt onafhankelijk.

Aan de oproep voor deelname aan de werkgroep is breed gehoor gegeven. Deelnemers zijn werkzaam bij/als: duikbedrijven, ZZP-ers, NADO, NVB, SWOD en duikopleiding.

Het doel van de werkgroep is het opstellen van een advies om de veiligheid bij inshore duiken te verbeteren. Het advies zal in ieder geval uitgaan naar de eigen branche, maar ook wordt bezien of het nuttig is om het advies t.z.t. te delen met instanties en opdrachtgevers.

De werkgroep beoogt het advies rond de jaarwisseling uit te brengen.

De eerste bijeenkomst verliep in constructieve sfeer en vormt een goede basis voor verdere uitwerking van het advies.