Nado logo

Nado logo

NADO

p.a. Ambachtsweg 27
2641 KS PIJNACKER
Telefoon: 015-251 2022
KvK: 40398357

Sinds eind jaren zestig is de winning van olie en gas uit de zeebodem continu in ontwikkeling. Parallel hieraan heeft ook de onderwaterindustrie een nogal stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Waar in eerste aanvang nog sprake was van cowboy taferelen met nogal wat ongevallen, ontwikkelde zich al snel regelgeving en veiligheidsbewustzijn, waardoor nu een volwaardige industrie ontstaan is, waar zowel mens als machine velerlei taken verrichten.

Bij de opsporing en winning van olie en gas speelt het onderwaterwerk een belangrijke rol. Het begint al tijdens het boren van de putten en zet zich voort tijdens de installatie van platforms, het inspecteren en onderhouden en uiteindelijk het verwijderen van leeg geproduceerde platforms en van pijpleidingen.

Gekwalificeerde duikers voeren, in opdracht van de diverse oliemaatschappijen, op zee onderwater-inspecties uit volgens de richtlijnen van de classificatie-bureaus. Hierbij wordt gebruik gemaakt van video apparatuur, technieken voor non-destruktief onderzoek en moderne duiksystemen.

Om deze diensten goed te kunnen verrichten bestaat er een constante behoefte aan vakkundig opgeleide duikers. Wij kunnen ons gelukkig prijzen dat de Nederlandse duikindustrie, in samenwerking met het NDC, erin slaagt tot de beste van de klas te behoren. Juist daarom is het van groot belang dat er middels de NADO een constante bundeling van kennis en kracht blijft bestaan.