Nado logo

Nado logo

NADO

p.a. Ambachtsweg 27
2641 KS PIJNACKER
Telefoon: 015-251 2022
KvK: 40398357

De Vereniging Nederlandse Associatie van Duikondernemingen - NADO -, de organisatie van werkgevers in de duikindustrie, werd in 1984 opgericht. De NADO heeft 29 leden, die samen ruim 95% van de Nederlandse duikindustrie vertegenwoordigen. NADO-leden zijn werkzaam in de offshore (olie- en gaswinning), de inshore (havens en civiele onderwaterbouw), de berging en betrokken bij de aanleg van windmolenparken in zee.

Doelstellingen

Doelstelling van de NADO is het bevorderen van de belangen van de Nederlandse duikindustrie. Directe aanleiding tot de oprichting van de NADO was begin jaren 80 van de vorige eeuw het ontbreken van regelgeving voor het duiken. Dit leidde tot kwaliteitsverschillen, bood ruim spel aan malafide bedrijven met ondeugdelijke en onveilige werkmethoden, en leidde tot een achterstand op de internationale markt.

Speerpunten van het beleid zijn dan ook veiligheid en kwaliteit. Ter bevordering van de veiligheid heeft de NADO een voortrekkersrol gespeeld bij de totstandkoming van de Arboduikwetgeving. Nog steeds is de NADO op dit gebied actief, door nauwe betrokkenheid bij het opleidingsinstituut voor de duikindustrie, stichting NOK en door voorlichting aan overheid, opdrachtgevers en overige betrokkenen.

De kwaliteit werd aanvankelijk opgepakt met een collectief kwaliteitszorgproject en vanuit dit collectief leidde dit tot uiteindelijk dat 90% van haar leden beschikt over een NEN ISO 9000 certificering. Door kennisoverdracht is werken aan kwaliteit een continue proces. Een marktonderzoek heeft geleid tot inventarisatie van speerpunten voor de toekomst. Voor de NADO gaan kwaliteit en veiligheid hand in hand.

De leden van de NADO hebben een beleidsverklaring getekend waarin zij zich conformeren aan de doelstellingen van de Vereniging NADO, waarbij centraal staan: overdracht van kennis, houden aan wet- en regelgeving, optimaliseren van veiligheid en kwaliteit.